Cennik usług stomatologicznych
Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Konsultacja lekarska w zakresie stomatologii ogólnej 30,00 zł
2 Konsultacja lekarska w zakresie chirurgii stomatologicznej 50,00 zł
3 Badanie lekarskie kamerą stomatologiczną wraz z diagnozą  50,00 zł
4 Wykonanie zdjęcia rentgenowskiego 25,00 zł
5 Rentgenodiagnostyka 50,00 zł
6 Wystawienie zaświadczenia, orzeczenia lekarskiego 50,00 zł
7 Opatrunek leczniczy 50,00 zł
8 Wypełnienie zęba 100,00 zł - 150,00 zł
9 Odbudowa korony zębowej 200,00 zł - 250,00 zł
10 Ekstyrpacja miazgi z jednego kanału 50,00 zł
11 Wypełnienie jednego kanału zębowego 100,00 zł
12 Usunięcie kamienia nazębnego w zakresie jednego łuku zębowego ( skaling) 50,00 zł - 70 zł
13 Zabezpieczenie lakiem bruzd zębowych jednego zęba 40,00 zł
14 Licówka kompozytowa 450,00 zł
15 Zacementowanie korony protetycznej  50,00 zł
16 Zdjęcie korony protetycznej 70,00 zł
17 Naprawa protezy 70,00 zł - 200,00 zł
18 Proteza ruchoma 400,00 zł - 1000,00 zł
19 Proteza szkieletowa 1 500,00 zł
20 Proteza acetalowa lub termoplastyczna 1 600,00 zł
21 Korona protetyczna 150,00 zł - 200,00 zł
22 Korona porcelanowa 500,00 zł - 600,00 zł
23 Szyna nazębna (płytka odciążająca) 150,00 zł - 200,00 zł
24 Ruchomy aparat ortodontyczny 450,00 zł
25 Znieczulenie nasiękowe 20,00 zł
26 Znieczulenie przewodowe 30,00 zł
27 Blokada nerwu trójdzielnego 50,00 zł + lek
28 Usunięcie zęba mlecznego 50,00 zł - 70,00 zł
29 Usunięcie zęba 120,00-150,00 zł
30 Chirurgiczne usunięcie zęba 200,00 zł - 250,00 zł
31 Operacyjne usuniecie ósemki 300,00 zł - 500,00 zł
32 Resekcja korzenia zębowego (bez preparatu kościotwórczego) 500,00 zł
33 Nacięcie ropnia 70,00 zł
34 Nacięcie ropnia zewnątrzustnego 120,00 zł
35 Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki 150,00 zł
36 Mucocella wargi 150,00 zł
37 Brodawczaki i drobne guzki na błonie śluzowej jamy ustnej 150,00 zł
38 Podcięcie wędzidełka wargi górnej lub dolnej z szyciem rany 150,00 zł
39 Podcięcie wędzidełka języka 100,00 zł
40 Plastyka wyrostka zębodołowego 100,00 zł - 200,00 zł
41 Operacyjne leczenie przerostów błony śluzowej jamy ustnej jednego łuku zębowego 200,00 zł
42 Operacyjne usunięcie torbieli kości szczęki (bez praparatu kościotwórczego) 200,00 zł - 300,00 zł
43 Operacyjne zamknięcie połączenia zębodołowego-zatokowego 300,00 zł
44 Nastawienie i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy 100,00 zł
45 Nastawienie i unieruchomienie zwichnięcia zębów oraz złamanego wyrostka zębodołowego 150,00 zł - 300,00 zł
46 Nastawienie i unieruchomienie złamanej żuchwy lub szczęki 500,00 zł
47 Zdjęcie unieruchomienia (szyny) 150,00 zł
48 Zdjęcie szwów 20,00 zł
49 Zdjęcie szwów założonych w naszym gabinecie bezpłatnie
50 Inne usługi nie ujęte w cenniku uzgadniane z pacjentem indywidulanie
Cennik ważny od 1 października 2018r.
Copyright 2014 © Przychodnia Stomatologiczna. Wszystkie prawa zastrzeżone
stat4u